MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ VE İPTAL, İADE ŞARTLARI

MADDE 1.TARAFLAR:

Bir taraftan Akdeniz Mah. 1340 Sk. Arslan Plaza No: 23 / 801 Konak/İZMİR adresinde bulunan YGZ Otelcilik Turizm Yatırımları San. ve Tic. Ltd. Şti. (kısaca Hizmet Veren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, Yukarıda rezervasyon esnasında belirtilen Rezervasyon Sahibi (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır.

MADDE 2. UYGULAMA:

2.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir.

2.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır.

2.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından Hizmet Veren sorumlu değildir.

2.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00’ dır.

MADDE 3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME

3.1.Sözleşme bedeli KDV dahildir.

3.2. Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir.

3.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.

MADDE 4. SÜRE ve FESİH

4.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 15 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir.15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder.

4.2. Hizmet Veren gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz.

MADDE 5. MÜCBİR SEBEPLER

5.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.

MADDE 6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, Hizmet Veren müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirmekle sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun Hizmet Veren tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, Hizmet Veren'in mesuliyeti yoktur. Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, Hizmet Veren den herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder.

6.3. Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve Hizmet Veren 'e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Hizmet Veren, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır.

6.4. Hizmet Veren, rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, Hizmet Veren' in mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya
konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, Hizmet Veren müşteriyi aynı standartlarda, aynı mevkii de bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere, rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak zorundadır. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise, rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.

6.5. Misafirler otele giriş tarihinden 72 saat öncesine kadar talep ettikleri taktirde hiçbir mazeret belirtmeksizin ödemiş oldukları ücreti ( kredi kartı taksitlendirilmesi için bankanın uyguladığı faiz ve kesintiler hariç ) tamamen geri alabilirler.

6.6. Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal'dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı Hizmet Veren 'i sorumlu tutamaz.

6.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir.

6.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Hizmet Veren de kalan kopyası arasında çelişki olursa Hizmet Veren de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler.

6.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İzmir Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 7. TAHSİLAT

Bu belge ile YGZ Otelcilik Turizm Yatırımları San. ve Tic. Ltd. Şti.' ne yukarıda numarası yazılı olan kredi kartımla rezervasyon bedelini tahsil etme yetkisi veriyorum. Borcumun kredi kartı hesabımdan tahsil edilememesi halinde kredi kartı faiz oranı üzerinden vade farkı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder, adımıza düzenlenmiş 3 sayfa olan toplam 7 maddelik bu sözleşmeyi okuyup, anlayıp, kabul ederek birer nüshalarını imzalayıp teslim aldım.

Lütfen bu sözleşmeyi evrak@foxtatil.com’ a OKUDUM,ONAYLIYORUM. şeklinde mail yoluyla cevaplayınız.

Müşteri (Adı Soyadı - Tarih ):